{{ "Return to" | translate }} DESABIZUTERIA.PL
Polityka prywatności
Aktualizacja z 25 maja 2018 r.

Niniejsza polityka prywatności (ta “Polityka prywatności”) określa, w jaki sposób wykorzystujemy informacje dotyczące Państwa, kiedy korzystają Państwo z naszej Platformy zarządzania historią korzystania z serwisu aukcyjnego Auction Mobility na stronie internetowej (’Strona“) i aplikacji mobilnej (”Aplikacja“) udostępnionej przez Auction Mobility LLC (”my,“ ”nas“ lub ”nasze“) w imieniu DESA Biżuteria (the ”Auction House“). Nasze Warunki i postanowienia korzystania oraz Warunki sprzedaży Auction House są włączone do niniejszego poprzez odniesienie.

Strona i Aplikacja pozwalają Państwu, m.in. korzystać z komputera lub z urządzeń mobilnych w celu składania ofert na licytacji oraz monitorowania aukcji na żywo (zwane łącznie “Usługami”). Zgodnie z naszą umową zawartą z firmą the Auction House, the Auction House jest właścicielem wszelkich informacji zgromadzonych poprzez Stronę, a my działamy jako podmiot przetwarzający. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy użytkownicy wchodzą na Stronę i Aplikację, a może nie mieć zastosowania do informacji zgromadzonych przez the Auction House w innych kanałach (np. usługi wyceny, zapisy na katalogi, transakcje polegające na licytowaniu telefonicznym, itd.). Udostępniamy Państwa informacje firmie the Auction House oraz poprzez prowadzenie transakcji przy użyciu Aplikacji, a Państwo wyrażają zgodę na taki rodzaj udostępniania. The Auction House może mieć swoją własną politykę prywatności. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności the Auction House, aby dowiedzieć się, w jaki sposób the Auction House ją stosuje.

Jakie rodzaje informacji gromadzi Strona i Aplikacja?
Jakie rodzaje informacji gromadzi Strona i Aplikacja?

Gromadzimy i przechowujemy informacje dobrowolnie przekazane przez Państwa oraz dane dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony i Aplikacji.

Jeśli są u nas Państwo zarejestrowani oraz korzystają z Usług, poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła. Mogą Państwo również przekazać nam dodatkowe informacje, takie jak numer telefonu kontaktowego. Wszystkie informacje wymienione w tym paragrafie są zwane łącznie Państwa “danymi osobowymi”. Te dane osobowe są niezbędne do udostępnienia Państwu Aplikacji, a my przetwarzamy te dane osobowe zgodnie z Państwa prośbą.

Jeśli postanowią Państwo nabyć przedmiot na aukcji, wówczas Państwa informacje o płatności są przetwarzane przez zewnętrzny podmiot przetwarzający płatność. Prosimy uważnie zapoznać się z poniższym ustępem zatytułowanym “Przetwarzanie płatności w związku z przedmiotami wystawionymi na aukcjach”. Wszystkie informacje dotyczące płatności są niezbędne do przetwarzania w celu ukończenia transakcji, o którą Państwo prosili the Auction House.

Aplikacja może również przekazywać Państwu powiadomienia push o zbliżających się wydarzeniach, takich jak wyprzedaż lub aukcje. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania powiadomień push w każdym momencie, korzystając z ustawień na Państwa urządzeniu mobilnym. Mogą Państwo zatrzymać całkowicie gromadzenie informacji przez Aplikacje, odinstalowując Aplikację. Mogą Państwo skorzystać ze standardowych procesów odinstalowywania dostępnych w Państwa urządzeniu mobilnym lub poprzez aplikację mobilnego portalu handlowego lub sieci.

Ponadto automatycznie gromadzimy niektóre informacje oraz dane statystyczne związane z korzystaniem przez Państwa ze Strony i Aplikacji (“Informacje o korzystaniu”). Informacje o korzystaniu nie stanowią informacji pozwalających na ustalenie tożsamości i są anonimowe w odniesieniu do Państwa, dotyczą daty i godziny Państwa odwiedzin, sieci telefonicznej powiązanej z Państwa urządzeniem mobilnym, systemu lub platformy operacyjnej ’Państwa urządzenia mobilnego, rodzaju używanego przez Państwa urządzenia, unikalnego ID Państwa’ urządzenia mobilnego, lokalizacji i funkcjonalności Aplikacji, do której Państwo uzyskali dostęp (zwane łącznie “Informacjami zebranymi”). Te Informacje zebrane nie są w żaden sposób powiązane z Państwa danymi osobowymi. Informacje o korzystaniu są niezbędne do działania oraz optymalizacji Strony i Aplikacji.

W jaki sposób firma wykorzystuje moje informacje i jak długo je przechowuje?
W jaki sposób firma wykorzystuje moje informacje i jak długo je przechowuje?

Wykorzystujemy zgromadzone informacje, w tym dane osobowe, aby udostępnić i poprawić nasze rzetelne usługi spełniające wysokie standardy. Wykorzystujemy taki rodzaj informacji, aby:

  • odpowiadać na pytania lub prośby o usługi oraz monitorować takie odpowiedzi;

  • przekazywać informacje dotyczące naszych produktów usług oraz je sprzedawać;

  • umożliwić transakcje prowadzone pomiędzy Państwem a firmą the Auction House za pomocą Aplikacji;

  • rozwiązywać problemy; oraz

  • zarządzać Stroną i Aplikacją oraz oceniać korzystanie z Usług.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe, dopóki będą Państwo korzystać ze Strony i/lub Aplikacji oraz dopóki jest to konieczne po tym terminie w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec the Auction House lub wymogów prawnych. Przechowujemy Informacje zebrane maksymalnie 24 miesiące.

W jaki sposób firma udostępnia innym informacje na mój temat?
W jaki sposób firma udostępnia innym informacje na mój temat?

Administrujemy Stronę i Aplikację oraz świadczymy Usługi w związku z firmą the Auction House oraz w jej imieniu. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Udostępniamy firmie the Auction House indywidualne informacje na Państwa temat oraz Informacje o korzystaniu do celów związanych z prowadzeniem przez nią działalności, w tym celów marketingowych. The Auction House może mieć własną politykę prywatności i powinni Państwo się z nią zapoznać, aby dowiedzieć się, w jaki sposób the Auction House ją stosuje.

Przetwarzanie płatności w związku z przedmiotami wystawionymi na aukcjach

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych przetwarzających karty kredytowe do celów przetwarzania płatności w związku z przedmiotami wystawionymi na aukcjach, które Państwo wybiorą, korzystając z Usług. W celu przeprowadzenia powyższej czynności Państwa imię i nazwisko, adres do faktur oraz suma zamówienia są udostępniane poprzez zabezpieczone (zaszyfrowane) środki komunikacji naszym podmiotom zewnętrznym przetwarzającym płatności wyłącznie do celu wykonania Państwa zamówienia. Należy pamiętać, że informacje dotyczące Państwa karty kredytowej (numer, data ważności, kod zabezpieczający) są przechowywane przez zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności, a nie przez nas. Zawarliśmy umowy (w tym umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników znajdujących się na Europejskim Obszarze Gospodarczym) z naszymi podmiotami przetwarzającymi płatności w celu ochrony i zabezpieczenia Państwa informacji. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje dotyczące naszych podmiotów przetwarzających płatności, prosimy o kontakt z nami: info@auctionmobility.com.

Usługodawcy

Możemy ujawniać dane osobowe naszym zewnętrznym usługodawcom, aby dostarczać Państwu Usługi, w tym naszemu zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu płatności. Udostępniamy Informacje zebrane firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi związane z public relations i marketingiem. Te informacje będą przez nas udostępniane w celu personalizacji, dokonania pomiarów i ulepszenia naszej Strony, Aplikacji i Usług.

Procedury prawne

Możemy ujawniać informacje, w tym dane osobowe, jeżeli uważamy, że jest to niezbędne w celu ochrony naszych praw lub współdziałania w śledztwach związanych z oszustwem lub inną działalnością nielegalną, lub niewłaściwą albo w odpowiedzi na wezwanie sądowe, zarządzenie sądu lub inną podobną procedurę prawną. Jeśli wezwanie sądowe wymaga podania informacji na temat zidentyfikowanego użytkownika lub ograniczonej grupy użytkowników, podejmiemy ’zasadne wysiłki w ramach działalności, jeśli będą dozwolone, aby skontaktować się z użytkownikiem przed przekazaniem informacji stronie, która ich żąda. Nie możemy zagwarantować, że będziemy mogli w każdym przypadku skontaktować się z użytkownikiem.

Możemy ujawnić dane osobowe Państwa agentowi lub pełnomocnikowi (w tym np. pełnomocnikowi upoważnionemu przez Państwa lub opiekunowi wyznaczonemu przez Państwa) i w takim przypadku możemy zażądać sprawdzenia tożsamości przed ujawnieniem danych osobowych.

Tak jak w przypadku każdego innego rodzaju działalności jest możliwe, że w przyszłości nasza firma połączy się z inną firmą lub zostanie przejęta przez inną firmę. Jeśli nasz firma zostanie przejęta, wówczas firma, która nas przejmie będzie miała dostęp do informacji, które przechowujemy, w tym danych osobowych, ale pozostanie objęta wymaganiami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że Polityka zostanie zmieniona.

Informacje zebrane

Nie zostały na nas nałożone ograniczenia w związku z korzystaniem z Informacji zebranych, które nie pozwoliłoby na bezpośrednie powiązanie z określoną osobą lub określenie tożsamości naszych użytkowników na podstawie informacji zebranych (takich jak liczba użytkowników naszych Usług, podział geograficzny naszych użytkowników, ilość umieszczonych i/lub usuniętych informacji, itd.).

W jaki sposób mogę zmienić, usunąć lub uzyskać dostęp do moich danych osobowych?
W jaki sposób mogę zmienić, usunąć lub uzyskać dostęp do moich danych osobowych?

Mogą zawsze Państwo przeglądać, zmieniać lub uzyskiwać dostęp, logując się do Usług i zmieniając informacje dotyczące swojego konta. Jeśli chcą Państwo usunąć swoje indywidualne informacje, które Państwo przekazali w związku z Usługami, prosimy o kontakt z nami na info@auctionmobility.com, a my przekażemy Państwa prośbę do the Auction House.

W jaki sposób Usługi korzystają z ciasteczek lub innych technologii?
W jaki sposób Usługi korzystają z ciasteczek lub innych technologii?

Gromadzimy automatycznie pewne informacje dotyczące Państwa urządzenia mobilnego, takie jak rodzaj urządzenia mobilnego, z którego Państwo korzystają, unikalny ID Państwa urządzenia mobilnego, adres protokołu internetowego (IP) Państwa urządzenia mobilnego, system operacyjny Państwa urządzenia mobilnego, lokalizację, rodzaj przeglądarki internetowej używanej przez Państwa na urządzeniu mobilnym oraz informacje o sposobie korzystania z Aplikacji. W razie potrzeby mogą Państwo zaprogramować swoje urządzenie mobilne, tak aby nie przechowywało tych informacji podczas korzystania z Aplikacji. Niektóre funkcjonalności Aplikacji mogą być dostępne jedynie dzięki gromadzeniu i korzystaniu z tego rodzaju „danych w schowku”. Możemy korzystać z tych danych w schowku, aby wspierać gromadzenie danych oraz śledzić korzystanie z Aplikacji i tendencji, aby móc świadczyć na Państwa rzecz usługi lepszej jakości.

Możemy korzystać z usług statystycznych osób trzecich na naszej stronie internetowej, takich jak Google Analytics. Informacje zgromadzone w ten sposób (w tym adres IP) są ujawniane tym usługodawcom, którzy korzystają z informacji w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej. Aby zablokować działanie Google Analytics, prosimy o pobranie dodatków przeglądarki w celu zablokowania Google Analytics dostarczanego przez Google w Instrukcji korzystania z Google Analytics. Korzystamy z tych informacji wyłącznie, aby ulepszyć Usługi, i nie łączymy ich z informacjami pozwalającymi na identyfikację osoby. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką ciasteczek, aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania przez nas ciasteczek.

W jaki sposób firma chroni informacje na mój temat?
W jaki sposób firma chroni informacje na mój temat?

Wdrożyliśmy praktyki dotyczące standardów bezpieczeństwa informacji branżowych, środki fizyczne i techniczne ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Bezpieczeństwo Państwa konta zależy od tego, jak Państwo chronią swoje hasło i urządzenia mobilne. Są Państwo odpowiedzialni za zabezpieczenie swojego hasła. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na Państwa koncie lub na Państwa urządzeniu mobilnym. Nie wolno Państwu komukolwiek udostępniać swojego hasła ani Usług konta. Nigdy nie będziemy prosić o przesłanie nam Państwa hasła lub innych informacji wrażliwych e-mailem, choć możemy prosić o wpisanie tego rodzaju informacji na interfejsie Stronie lub Aplikacji. Jeśli uznają Państwo, że ktoś inny uzyskał dostęp do Państwa hasła, prosimy natychmiast je zmienić. Jeśli uznają Państwo, że już nastąpił nieupoważniony dostęp, prosimy natychmiast zgłosić ten fakt na info@auctionmobility.com. Prosze nas natychmiast poinformować, jeśli dowiedzą się Państwo, że informacje przekazane za pośrednictwem Usług lub w związku z nimi zostały utracone, skradzione lub wykorzystane bez zgody.

W przypadku ogólnych pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa informacji zgromadzonych, przetwarzanych lub przechowywanych przez Stronę i/lub Aplikację, mogą Państwo skontaktować się z nami na info@auctionmobility.com.

Data wejścia w życie; Zmiany Polityki
Data wejścia w życie; Zmiany Polityki

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z Usług, obowiązuje obecna wersja Polityki. W związku z tym podczas korzystania z Usług należy sprawdzić datę Polityki (która pojawia się na górze Polityki) oraz zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi do poprzedniej wersji. Nasza działalność ulega częstym zmianom i niniejsza Polityka podlega zmianom od czasu do czasu. O ile nie stwierdzono inaczej, nasza obecna Polityka ma zastosowanie do wszystkich informacji, które mamy na Państwa temat. Nie będziemy zmieniać w istotnym zakresie naszych polityk ani praktyk, aby sprawić, żeby chroniły w mniejszym zakresie dane osobowe zgromadzone wcześniej bez zgody klientów, na których to ma wpływ.

Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia
Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia

Kodeks cywilny stanu Kalifornia 1798.83 pozwala klientom, którzy są mieszkańcami stanu Kalifornia i którzy przekazali nam „dane osobowe” (według definicji tego terminu w ust. 1798.83), żądać niektórych informacji dotyczących ujawnienia tych informacji osobom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego. Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia i mają pytania z tym związane, prosimy o kontakt z nami e-mailem na info@auctionmobility.com lub pocztą tradycyjną na:
Auction Mobility
192 South St., Suite 600
Boston MA 02111.

Do Użytkowników znajdujących się na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)
Do Użytkowników znajdujących się na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Jeśli znajdują się Państwo na Europejskim Obszarze Gospodarczym, wówczas mają Państwo prawo do pewnych informacji dotyczących Państwa danych osobowych oraz naszej podstawy prawnej dotyczącej gromadzenia i przetwarzania takich danych osobowych.

Cel

Przykłady danych osobowych
(proszę zauważyć, że lista nie jest wyczerpująca)

Podstawy prawne przetwarzania

Świadczenie na Państwa rzecz zamawianych usług (np. składania ofert na licytacjach, transportu, płatności)

Imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu)

Dane Państwa karty kredytowej

Zapis Państwa komunikatów wraz ze sposobem korzystania (w tym instrukcje dotyczące składania ofert na licytacjach zapisane w logach licytacji online)

Wykonanie umowy

Udowodnienie przestrzegania przez nas wymogów prawnych

Szczegóły dotyczące Państwa wcześniejszych transakcji (w tym zapłaconego podatku lub podatku potrąconego u źródła) i/lub transportu (w tym wszelkie uzyskane zgody lub zapłacone cła)

Wszelkie informacje dotyczące sporu lub postępowania prawnego

Zgodność z wymogami prawnymi

Przekazanie Państwu informacji na temat zbliżających się aukcji lub innych wydarzeń z the Auction House

Państwa imię i nazwisko, adres e-mail

Państwa preferencje dotyczące marketingu i komunikacji (na koncie Auction House)

Prawowite interesy

Monitorowanie działania naszej Strony i Aplikacji oraz poprawianie komfortu korzystania dla użytkownika

Państwa adres IP

Rodzaj przeglądarki używanej przez Państwa, ID urządzenia oraz system operacyjny

Zasoby, do których mają Państwo dostęp na swoim koncie the Auction House oraz Usługi

Dane uzyskane z ciasteczek, logów na strony internetowe oraz innych podobnych technologii, które monitorują korzystanie z naszej Strony i Aplikacji.

Prawowite interesy

Prawa rezydentów EOG

Mają Państwa prawo dostępu, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. Mogą Państwo zawsze uzyskać dostęp lub poprawić dane osobowe, używając swojego konta. Jeśli chcą Państwo usunąć swoje indywidualne informacje, które Państwo przekazali w związku z Usługami, prosimy o kontakt z nami na info@auctionmobility.com, a my przekażemy Państwa prośbę do the Auction House. W przypadku innych próśb podmiotów, których dane dotyczą zgodnie z przepisami prawa EOG, będziemy współdziałać z the Auction House jako administratorem Państwa danych osobowych.

Czy moje dane osobowe są przesyłane poza EOG?

Znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych i świadczymy nasze Usługi ze Stanów Zjednoczonych i dlatego Państwa dane osobowe będą przechowywane na naszych serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych obowiązują inne przepisy o ochronie danych osobowych niż w EOG. Posiadamy certyfikat Tarczy prywatności UE-U.S. oraz Swiss-U.S zgodnie z ustaleniami Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, korzystania i przechowywania informacji przekazywanych z dowolnego kraju w EOG lub Szwajcarii (w stosownych przypadkach) do Stanów Zjednoczonych. Aby zapoznać się z naszym oświadczeniem na temat Tarczy prywatności, prosimy kliknąć tutaj. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarczy prywatności oraz zapoznać się z naszym certyfikatem, prosimy odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/list. Oprócz naszego certyfikatu Tarczy prywatności świadczymy Usługi na rzecz the Auction House jako podmiotu przetwarzającego, zgodnie z instrukcjami oraz umową o przetwarzanie danych, w tym zatwierdzonymi przez Komisję Europejską „standardowymi klauzulami umownymi”. Więcej informacji na temat typowych standardowych klauzul znajduje się tutaj.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Aby skontaktować się z nami w przypadku pytań lub uwag dotyczących tej Polityki lub gromadzenia informacji oraz praktyk dotyczących rozpowszechniania Aplikacji, prosimy o kontakt e-mail na info@auctionmobility.com lub kontakt z nami poprzez e-mail na:
Auction Mobility
192 South St., Suite 600
Boston MA 02111.

W przypadku pytań dotyczących korzystania przez the Auction House z Państwa danych osobowych prosimy odnieść się do polityki prywatności the Auction House oraz bezpośrednio skontaktować się z the Auction House.

Interpretacja
Interpretacja

Angielska wersja niniejszej Polityki prywatności na znaczenie nadrzędne, a wszelkie tłumaczenia na inne języki są dokonywane wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielską a wersjami przetłumaczonymi, wersja angielska ma znaczenie wiążące.